Lage magnesium-spiegels gerelateerd aan hogere sterfte

0 comments

Posted on 6th februari 2012 by admin in veroudering

Uit een studie, uitgevoerd in 2011 en gepubliceerd in het blad Atherosclerosis, bleken de onderzoekers van de Ernst-Moritz-Arndt universiteit uit Greifswald een relatie te kunnen leggen tussen de concentratie magnesium in het bloed en het risico op overlijden.

In deze studie werden 4200 mensen onderzocht waarbij mensen die magnesium-suppletie kregen waren uitgesloten. De gemiddelde volgtijd van de studie was 10,1 jaar. Gedurende deze volgtijd overleden er 417 mensen. De sterfte in de groep met een lage magnesium-spiegel was significant hoger voor dood door alle oorzaken en dood ten gevolge van hart-vaatoorzaken in vergelijking met de personen met een hoge magnesium-bloedspiegel. De uitkomsten waren hoog significant en voor een lage magnesium-spiegel bleek het risico op overlijden ruim 7,5 keer zo hoog als voor mensen met een hoge magnesium-spiegel op alle oorzaken van overlijden, en 2,4 x hoger voor het overlijden aan hart- en vaataandoeningen.

De auteurs concluderen dat een lage magnesium-spiegel geassocieerd is met zowel een hogere sterfte aan alle oorzaken als hogere sterfte aan hart- vaatoorzaken. Deze uitkomsten komen goed overeen met recente bevindingen dat een lage magnesium-spiegel geassocieerd wordt met toename van de dikte van de linkerkamer van het hart wat een maat is voor een minder goed functionerend hart.

Low serum magnesium concentrations predict cardiovascular and all-cause mortality

Magnesium of anti-depressiva tegen opvliegers?

0 comments

Posted on 2nd september 2011 by admin in Uncategorized

Voor veel vrouwen in en na de overgang zijn opvliegers behoorlijk belastend. De mogelijkheid om opvliegers in te dammen is in de reguliere zorg de laatste jaren steeds meer toegespitst op zogenaamde SSRI’s, ook wel bekend als eerste keus middelen antidepressiva.

In een recente studie is gebleken dat 400 mg magnesium per dag opvliegers fors kon terugbrengen, tot wel 50%, en ook in intensiteit deed afnemen, vergelijkbaar met eerste keus reguliere anti-depressiva-therapie.

Heeft u last van opvliegers, dan kunt u zich dus de vraag stellen: gaat u liever via de huisarts met een recept naar de apotheek een anti-depressivum halen, of probeert u een natuurlijk magnesium-voedingssupplement, iets waar een aanzienlijk deel van de vrouwen toch al een tekort in de voeding voorhanden blijken te hebben?

Misschien zijn opvliegers, die in Azië veel minder voorkomen, waar onder andere veel meer magnesiumrijke soja gegeten wordt, wel voor een deel te verklaren uit een geringe magnesium-inname bij vrouwen.

(meer…)

Heb je na een feest ook wel eens een fluit in je oren?

0 comments

Posted on 30th juni 2011 by admin in gehoor

, , , , , , , , , , , , , ,

Menige DJ draagt zelf oordoppen, of anders wel een hoorapparaat ;-) , maar er is meer: de omvang van de schade door hard geluid blijkt ook af te hangen van wat je eet!

Uit een Italiaanse studie bleek bij blootstelling aan geluid tussen de 98 en 108 dB, een geluidssterkte die op feesten of  in cafés vaak ruim overschreden wordt, de magnesium-uitscheiding via de urine tot wel 2 dagen daarna verhoogd te zijn. Een goede magnesiumvoorziening speelt een cruciale rol bij een groot aantal lichaamsfuncties, daarbij hoort ook bescherming tegen beschadiging door lawaai. Behalve dat een goede magnesiumvoorziening van belang is om je gehoor te beschermen blijkt magnesium daarbovenop ook van waarde als lawaai-beschadiging reeds is opgetreden. Kortom naast een setje goede oordoppen is aandacht voor magnesiuminname voor elke party-ganger van belang!

Nota bene: ook andere voedingsstoffen zoals vitamine B11, diverse anti-oxidanten zoals vitamine A,C en E,  blijken een gunstig beschermend effect te hebben op de kwaliteit van het gehoorvermogen. Ook de Omega-3 visolie-vetzuren waarvan al zoveel gunstige effecten bekend zijn, blijken van waarde bij het behoud van de gehoorfunctie.

Magnesium moet je überhaupt zuinig op zijn, want magnesiumgebrek is al niet zeldzaam. De opname van magnesium heeft een ruime hoeveelheid magnesium in het dieet nodig, iets wat in onze hedendaagse voeding zeker niet eenvoudig is. Uit diverse placebo-gecontroleerde studies is gebleken dat, naast voeding ook het gebruik van magnesium-supplementen de magnesiumvoorraad in het lichaam gunstig  kan beïnvloeden.

Magnesium is bijvoorbeeld ook van belang voor het hanteren van stress in allerlei varianten. Ook positieve stress zoals lang doorgaan met feesten, dansen, weinig slaap, sportieve inspanningen en andere plezierige maar uitputtende activiteiten wordt beter gehanteerd met een adequate magnesiumvoorziening. Staat Ibiza op je programma, zorg dat je in elk geval genoeg magnesium binnenkrijgt. Magnesium draagt ook bij aan soepele en vitale spieren….. en dat danst nu eenmaal beter en langer.

Verhoogde magnesium-uitscheiding door geluidsoverlast
Inname magnesium beschermt tegen tijdelijke gehoorvermindering door lawaaibelasting
Inname magnesium bevordert herstel kort na hoge geluidsbelasting
Magnesium-therapie na akoestische trauma’s
Magnesiumbehandeling voor plotselinge gehoorafname
Combinatie vitamine A, C, E en magnesium 80% minder afname gehoorvermogen
Magnesium, stress en geestelijke gezondheid
Vitamine B11 remt afname gehoorvermogen bij senioren
Belang van magnesium, zink en chroom bij lichamelijke inspanning
Met een adequate magnesium-, zink- en B12-spiegel minder pijnlijke spieren

 

Longfunctie, piepende ademhaling en magnesium

0 comments

Posted on 22nd april 2011 by admin in Uncategorized

, , ,

In deze studie uit The Lancet uit 1994 is onderzocht of er een relatie is tussen hoge magnesium-inname uit de voeding en een betere longfunctie en verminderd risico op overgevoelige luchtwegen en piepende ademhaling bij volwassenen. Hiervoor zijn 2683 volwassenen tussen de 18 en de 70 in de regio van Nottingham onderzocht. De gemiddelde inname van magnesium was 380mg per dag en er werd rekening gehouden met leeftijd, geslacht en lengte, roken en erfelijke aanleg.

Er bleek dat 100mg extra magnesium-inname per dag geassocieerd werd met een beter luchtwegfunctioneren en een afname van overgevoeligheid met 18%. Deze hogere inname werd ook op soortgelijke wijze in verband gebracht met de klachten die de mensen zelf meldden in de afgelopen 12 maanden. Per 100mg extra magnesium-inname leverde dit 15% minder piepende adem op.

De auteurs concluderen dat de inname van magnesium met de voeding onafhankelijk gerelateerd is aan de longfuntie en overgevoeligheid van de longen en zelfgerapporteerd piepende ademhalingen. Ze stellen dat een lage magnesium-inname mogelijk betrokken is bij het ontstaan van astma en COPD.

(meer…)

Nachtelijke kuitkrampen verminderen met magnesium

0 comments

Posted on 25th maart 2011 by admin in Uncategorized

, ,

kuitNachtelijke kuitkrampen zijn een veelvoorkomende en pijnlijke bron van stress. In onderstaande studie van de Keele University uit Groot-Brittanië is magnesium-citraat toegediend in een hoeveelheid van 300 mg per dag of een placebo. Beide gedurende 6 weken. Het aantal krampen en de ernst van de krampen en de beleving van de effectiviteit bij de deelnemers werd geanalyseerd.

Het resultaat was dat er een duidelijke trend waarneembaar was voor minder krampen bij magnesium. In deze studie bleek dat het met name in de periode dat de magnesium gegeven werd het effect zichtbaar was. 78% van de mensen die magnesium gebruikten gaven significant vaker aan minder last te hebben van nachtelijke kramp dan in de placebo-periode (waarvan ze dus niet op de hoogte waren).

De conclusie van de onderzoekers is dat de resultaten suggereren dat magnesium effectief kan zijn bij de behandeling van nachtelijke kuitkrampen

(meer…)

Overgewicht door veel fructose en weinig magnesium

0 comments

Posted on 15th maart 2011 by admin in Uncategorized

, , , , , ,

metabool syndroomVeel van ons voedsel wordt tegenwoordig gezoet met ‘high fructose corn syrup’, een goedkope bron van zoetkracht gewonnen uit maïs. Een hoge fructose-inname wordt al een tijdje door deskundigen in verband gebracht met de overgewichtsepidemie als 1 van de factoren naast minder bewegen enz enz.

Uit onderstaande Frans studie uit 2006 is gebleken dat een hoge inname van fructose (vruchtsuiker) gecombineerd met een lage inname van magnesium (iets wat bepaald niet ongebruikelijk is) daadwerkelijk leidt tot het metabool syndroom*. De onderzoekers vermoeden dat de oorzaak te maken heeft met een hogere ontstekingsactiviteit: het is al langer bekend dat een gebrek aan magnesium een ontstekingsbevorderend effect heeft. In combinatie met een hoog fructose dieet kan dit dus leiden tot het metabool syndroom.

*Het metabool-syndroom is een term die verwijst naar een combinatie van een aantal zaken: een verstoring van de vethuishouding, te hoog cholesterol of triglyceride, een te grote buikomvang en/of overgewicht, een verstoorde glucosehuishouding en een verhoogde bloeddruk.

(meer…)

Minder galstenen door magnesium

0 comments

Posted on 14th maart 2011 by admin in galstenen

,

galstenenOnderstaande studie uit 2008 onderzocht het langetermijneffect van magnesium-inname op het risico van galstenen bij mannen. Voor 42.000 mannen die gevolgd zijn tussen 1986 en 2002 is de magnesium-inname afgezet tegen het risico op galstenen.

De mannen (in het quintiel) met de hoogste magnesium-inname bleken maar 67% kans op symptomatische galstenen te hebben ten opzichte van de mannen (in het laagste quintiel) met de laagste magnesium-inname. De onderzoekers concluderen dat deze bevindingen een positieve en beschermende rol voor magnesium-inname doet vermoeden bij het voorkomen van symptomatische galstenen.

(meer…)

Magnesiumgebrek en snellere veroudering

0 comments

Posted on 10th maart 2011 by admin in veroudering

, ,

verouderingRecente studies hebben aangetoond dat de veroudering van bloedvatcellen en bindweefselcellen in een reageerbuis versneld verloopt als er een lagere magnesiumspiegel voorhanden is. Gezien de talrijke belangrijke rollen die magnesium vervult lijkt het aannemelijk dat een magnesiumtekort de stofwisseling tussen cellen niet ten goede komt wat invloed kan hebben op het verouderingsproces.

Er zijn inmiddels meerdere bewijzen die een lage magnesiumspiegel verbinden met veroudering en ouderdoms-gerelateerde ziekten. Het Westerse dieet is relatief laag in magnesium. Onderstaande studie stelt voor dat een correctie aanbrengen in de inname van magnesium een belangrijke bijdrage kan leveren aan gezonder ouder worden en preventie van ouderdoms-gerelateerde ziekten

(meer…)

Magnesium voor beter horen

0 comments

Posted on 9th maart 2011 by admin in gehoor

, , , ,

Lawaai is een van de oorzaken voor oorsuizen en gehoorverlies. 9 tot 13% van de Nederlandse bevolking is slechthorend, en boven de 60 jaar verdubbelt dit (tot 32% bij 70 jaar en 64% op 80-jarige leeftijd). Beter horen kan dus een flinke verbetering van levenskwaliteit opleveren.

Er zijn meerdere stofwisselingstoornissen die hiermee te maken kunnen hebben en er toe kunnen leiden dat zenuwcellen in het binnenoor afsterven. Er zijn meerdere studies gedaan naar zowel het preventieve als therapeutische effect van magnesium op geluids-geinduceerde hoorschade. Uit deze studies blijkt dat magnesium zenuwbeschermende en vaatverwijdende effecten heeft en daardoor schade aan het binnenoor kan beperken. De bijwerkingen en contra-indicaties van deze goedkope aanpak zijn zeer beperkt.

(meer…)

Maagzuurremmers slecht voor magnesium-spiegel

1 comment

Posted on 3rd maart 2011 by admin in maagzuurremmers

, , , , , , , ,

Maagzuurremmers zijn in Nederland de meest voorgeschreven geneesmiddelen bij klachten als overtollig maagzuur of ‘reflux’: het teruglopen van maagzuur in de slokdarm. Deze medicijnen beïnvloeden de zuurtegraad van de maag wat gunstig is voor deze klachten, echter sommige mineralen hebben wel een zuur milieu nodig om opgenomen te worden. De FDA in Amerika is na rijp beraad tot de conclusie gekomen dat de opname van met name magnesium bij een (te) lage zuurtegraad in de knel kan komen. Op deze zogenaamde protonpopremmers moet in Amerika van de FDA binnenkort dan ook een waarschuwing komen voor een laag magnesium-peil bij langdurig gebruik (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm245011.htm).

Bij ongeveer 1 op de 4 mensen waarbij door supplementen getracht werd het magnesiumgehalte op peil te krijgen werkte dit niet, waardoor deze mensen moesten stoppen met de medicatie. Een (te) lage magnesium-spiegel kan tot allerlei klachten lijden als spierkramp, onregelmatige hartslag en zelfs epilleptische aanvallen worden er mee gerelateerd. Uit de melding komt niet naar voren welke magnesium-supplementen gebruikt zijn, niet alle magnesium-varianten worden namelijk even goed opgenomen. Magnesium-varianten die wél goed opgenomen worden zijn magnesium-citraat, -ascorbaat of -taurinaat

Ook van de veelvoorgeschreven plaspillen als furosemide, bumetanide en torsemide was trouwens al bekend dat ze de magnesium-spiegel kunnen verlagen bij langduriger gebruik door de uitscheiding van magnesium te bevorderen. Dit geldt ook voor overmatig alcohol-gebruik, zacht drinkwater en chronische maag-darmproblemen.